Otkup meda

Mi otkupljujemo vaš med,
izaberite jedan od 3 modela otkupa.

Preduslovi za otkup meda su posedovanje registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (BPG broj) i zdravstveni pregled pčela za tekuću godinu. Sve što je potrebno da uradite, jeste da kontaktirate operatera i zajedno popunite obrazac gde se unose sledeći podaci: vrsta meda koja se nudi, količina meda, vrsta i broj ambalaže i osnovni podaci o pčelaru. (dogovara se i termin uzorkovanja meda).

Na nama je posle da organizujemo dolazak uzorkivača, uzmemo uzorke meda iz svake ambalaže i istu plombiramo. Uzorak se obeležava ( a na zahtev pčelara na licu mesta se mogu napraviti 2 istovetna uzorka radi sopstvene sigurnosti) i odnosi u laboratoriju.

Kontaktiraj službu otkupa

1 - STARI MODEL OTKUPA (SM)

Ukoliko se pčelar odluči da med proda kompaniji Medino po starom modelu najpre je potrebno da kontaktira naš call centre i da operaterima prijavi vrstu i količinu meda koju bi želeo da proda. Nakon napravljene prijave za prodaju meda u najkraćem mogućem roku pčelara će posetiti naš uzorkivač kako bi u prisustvu pčelara uzeo uzorak meda iz svake posude koju pčelar želi da proda. Preporučena posuda je "Bure limeno za med od 210 litara" na kome je logo kompanije Medino. Takvo bure ima sve sertifikate da se med kao hrana može bezbedno skladištiti u njemu. Uzorkivač nakon uzimanja uzorka plombira posudu. Uzorak se nosi u Medino laboratoriju na ispitivanje. Posle završenih analiza operateri iz call centre će pčelaru javiti rezultate analiza. Ukoliko med odgovara zahtevima kompanije Medino med će od pčelara biti preuzet u najkraćem vremenskom roku. Po preuzimanju meda Medino kompanija će pčelaru uplatiti novac na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva u roku od 3-5 radnih dana.

2 - NOVI MODEL (NM)

Novi model se koristi u radu sa pčelarima koji imaju višegodišnju pozitivnu saradnju sa kompanijom Medino. Med se od pčelara preuzima bez prethodnog uzorkovanja i bez prethodnih analiza. Nakon preuzimanja meda uzorkovanje se vrši u našoj kompaniji. Nakon dobijenih rezultata analiza pčelaru će biti javljeni rezultati. Po odobravanju rezultata i pristanku na prodaju meda Medino kompanija će pčelaru uplatiti novac na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva. Ukoliko med koji je preuzet bez prethodnog uzorkovanja i analiza ne odgovara zahtevanom kvalitetu kompanije Medino pčelar je dužan da izvrši preuzimanje meda u našoj kompaniji. U ovom slučaju med neće biti otkupljen. Ovaj model je vodi najbržoj realizaciji kupoprodajnog posla.

3 - UZORAK POSLAT POŠTOM (UPP)

Pčelar ima mogućnost da pošalje uzorak poštom, kako bi skratio vreme kontrole kvaliteta meda koje se odnosi na uzorkovanje po Starom modelu gde je potrebno da pčelara poseti uzorkivač. Ovaj model je posebno pogodan za pčelare iz udaljenih krajeva zemlje od kompanije Medino. Najpre je potrebno da pčelar pozove naš call centre kako bi dobio detaljne instrukcije kako da sam izvrši uzorkovanje. Kada uzorak stigne poštom u Medino analiza se vrši u najkraćem mogućem roku. Nakon toga operateri iz call centre će kontaktirati pčelara i saopštiti mu rezultate analize. Ukoliko kvalitet meda odgovara našim zahtevima med može biti preuzet od pčelara. Nakon preuzimanja meda u našoj kompaniji se radi kontra uzorkovanje i kontra analiza kako bismo potvrdili da je med koji je preuzet od pčelara identičan uzorku koji je pčelar poslao poštom. Nakon utvrđivanja identičnosti meda pristupa se merenju, a zatim javljanju izmerene težine pčelaru. Ukoliko se desi da se med iz uzorka koji je poslat poštom razlikuje od meda koji je preuzet od pčelara, pčelar je u obavezi da preuzme svoj med u našoj kompaniji. U ovom slučaju med neće biti otkupljen.