Medino magazin

Medino magazin je magazin namenjen pčelarima iz Srbije. Iz velike želje da informišemo pčelare o aktivnostima kompanije Medino, o neophodnosti i značaju kvaliteta u sektoru pčelarstva, kao i o praksama iz inostranstva, nastala je ideja o pokretanju projekta Medino magayin. Cilj nam je da u periodničnim izdanjima efikasno podelimo informacije sa našim kooperantima u cilju izgradnje čvršće saradnje. Svaki broj elektronski možete preuzeti sa našeg sajta.

Izdanje magazina 4

Izdanje magazina 3

Izdanje magazina 2

Izdanje magazina 1