Medino
laboratorija

Zadatak kontrole kvaliteta u kompaniji Medino je da, na osnovu znanja i iskustva, odabere najbolji srpski med i da prati njegov kvalitet sve dok ne bude isporučen kupcu.

Naša laboratorija nam omogućava da ubrzamo proces analize i obezbedimo usaglašenost našeg meda sa važećim zakonima i propisima u industriji hrane.

Kao najveći proizvođač meda u Srbiji kompanija Medino ima mogućnost da strogim merama kontrole kvaliteta bira najbolji med koji potiče iz nezagađenih predela zemlje.

Med se prilikom punjenja ne zagreva iznad 40°C da ne bi došlo do narušavanja kvaliteta. Naš tim za bezbednost hrane garantuje čistu proizvodnju i med kome ništa nije dodavano, a ni oduzeto.

Takođe koristimo usluge međunarodno priznatih specijalizovanih laboratorija za med kao što su Quality Service International i Intertek iz Nemačke, kao i Eurofins iz Francuske.

Zahvaljujući istinskoj posvećenosti svih u timu Medino je postao sinonim za bezbednost, kvalitet i poverenje među našim kupcima.

Aparati se redovno kalibrišu u akreditovanim laboratorijama sa kojima imamo dobru saradnju. U toku smo sa novim naučnim saznanjima i primenjujemo ih u svakodnevnom radu. Slobodno možemo reći da smo i u oblasti laboratorijske kontrole kvaliteta pčelinjih proizvoda preuzeli glavnu reč na našim prostorima.

Naša laboratorija je opremljena:

  • Analizatorom ostataka rezidua u medu
  • Spektrofotometrom
  • Kolorimetarom
  • Pehametarom
  • Refrakrometrom
  • Mikroskopom sa polarizacijom